Praktijk Verboom
Tarieven

Tarieven

Relatietherapie wordt helaas niet vergoed door de zorgverzekeraar. U zult dit dus zelf moeten betalen. Meestal bestaat een relatietherapie traject uit 8 tot 16 sessies; dit is een forse investering (1.000 tot 2.000 euro), waarbij u moet bedenken dat ook uw relatie van grote waarde is.

Psychologische hulp na verwijzing van de huisarts wordt wel (gedeeltelijk) vergoed vanuit uw basisverzekering. Het gaat hier om psychische problemen die uw leven ontregelen en kunnen worden ingedeeld in een categorie van de DSM-5. De kosten hiervan worden ook hieronder weergegeven. Het kan in het geval van de behandeling van deze psychische problematiek gaan om individuele sessies en/of systeemsessies. Wij werken contractvrij, d.w.z. wij hebben geen contract met een zorgverzekeraar. In het geval van een restitutiepolis is de vergoeding meestal 100%. Indien u geen restitutiepolis heeft varieert de vergoeding, vaak rond de 75%. Raadpleeg hiervoor de voorwaarden van uw zorgverzekering. U krijgt een factuur die u aan ons betaald en vervolgens ter declaratie kan indienen bij uw zorgverzekeraar.

Duur sessies

Individueel: voor individuele sessies ga ik uit van 50 min en 10 min voorbereiding/ rapportage.
Systeem: voor sessies in het kader van relatie- of gezinstherapie werk ik met sessies van 75 min en 15 min voorbereiding/ rapportage.
Intake: voor zowel individuele als systeemtherapie reserveer ik 75 min intake en 15 min voorbereiding/ rapportage

Tarieven

Individuele sessie:€ 95
Systeemsessie:€ 135
Intake (individueel of systeem):€ 135
Alle prijzen zijn vrijgesteld van BTW

Afzeggen / herplannen van eerder gemaakte afspraken

Zonder kosten

De cliënt kan, zonder opgaaf van redenen, een eerder gemaakte afspraak afzeggen zonder extra kosten, tot 24 uren voor aanvang van de afspraak. Het heeft de voorkeur dat de cliënt dit in direct contact met de behandelaar doet (vrnl telefonisch). Indien dit niet mogelijk is, volstaat een e-mail of app-bericht. 

Met kosten

Indien de cliënt de afspraak afzegt binnen 24 uren voor aanvang van de afspraak is de Praktijk gerechtigd een no-show tarief (zie hieronder) in rekening te brengen. De Praktijk kan vanuit coulance besluiten het tarief niet in rekening te brengen, indien de reden voor afzegging niet kon worden voorzien voor de genoemde periode van 24 uren.

No show tarief

tijdig afgezegdniet tijdig afgezegd
Bij het niet doorgaan van een individuele sessie:€ 0€ 45
Bij het niet doorgaan van een systeemsessie:€ 0€ 65
Alle prijzen zijn vrijgesteld van BTW