Tarieven

Relatietherapie (systeemtherapie) wordt helaas niet vergoed door de zorgverzekeraar. U zult dit dus zelf moeten betalen. Meestal bestaat een relatietherapie traject uit 8 tot 16 sessies; dit is een forse investering (1.300 tot 2.500 euro), waarbij u moet bedenken dat ook uw relatie van grote waarde is.

Psychologische hulp in de vorm van psychotherapie -na verwijzing van de huisarts- wordt wel (gedeeltelijk) vergoed vanuit uw basisverzekering. Het gaat hier om psychische problemen die uw leven ontregelen en kunnen worden ingedeeld in een categorie van de DSM-5. De kosten hiervan worden ook hieronder weergegeven. Het kan in het geval van de behandeling van deze psychische problematiek gaan om individuele sessies en/of systeemsessies. Wij werken contractvrij, d.w.z. wij hebben geen contract met een zorgverzekeraar. In het geval van een restitutiepolis is de vergoeding meestal 100%. Indien u geen restitutiepolis heeft varieert de vergoeding, vaak tussen de 60 en 80%. Raadpleeg hiervoor de voorwaarden van uw zorgverzekering. U krijgt een factuur die u aan ons betaald en vervolgens ter declaratie kan indienen bij uw zorgverzekeraar.

Duur sessies

Kennismaking:
> 30 minuten, waarin u en ik kunnen ervaren of uw vraag en de manier waarop ik werk voldoende bij elkaar aansluiten.

Individuele therapie:
> voor intake van individuele psychotherapie reserveer ik 60 minuten voor het intakegesprek en 30 minuten voorbereiding/ rapportage.
> voor individuele sessies ga ik uit van 50 minuten en 10 minuten voorbereiding/ rapportage.

Systeemtherapie:
> Relatie en/of gezinstherapie start met een gedegen intake, gericht op probleemanalyse en plan van aanpak. Hiervoor reserveer ik 90 minuten voor het intakegesprek en 30 minuten voorbereiding/ rapportage.
> voor sessies in het kader van relatie- of gezinstherapie werk ik met sessies van 75 minuten en 15 minuten voorbereiding/ rapportage.


Tarieven per 01-05-2023 voor nieuwe trajecten

Kennismaking gratis
Intake (individuele therapie)€ 140
Intake (relatie- en/of gezinstherapie) € 165
Individuele sessie€ 100
Relatie en/of gezinstherapiesessie€ 140
Alle prijzen zijn vrijgesteld van BTW

Afzeggen / herplannen van eerder gemaakte afspraken

Zonder kosten

De cliënt kan, zonder opgaaf van redenen, een eerder gemaakte afspraak afzeggen zonder extra kosten, tot 24 uren voor aanvang van de afspraak. Het heeft de voorkeur dat de cliënt dit in direct contact met de behandelaar doet (vrnl telefonisch). Indien dit niet mogelijk is, volstaat een e-mail of app-bericht. 

Met kosten

Indien de cliënt de afspraak afzegt binnen 24 uren voor aanvang van de afspraak zijn wij gerechtigd een no-show tarief (zie hieronder) in rekening te brengen. We kunnen vanuit coulance besluiten het tarief niet in rekening te brengen, indien de reden voor afzegging niet kon worden voorzien voor de genoemde periode van 24 uren.

No show tarief

tijdig afgezegd niet tijdig afgezegd
Bij het niet doorgaan van een individuele sessie:€ 0€ 50
Bij het niet doorgaan van een systeemsessie:€ 0€ 80
Alle prijzen zijn vrijgesteld van BTW