Tarieven

Duur sessies

Individueel: voor individuele sessies ga ik uit van 50 min en 10 min voorbereiding/ rapportage.

Systeem: voor sessies in het kader van relatie- of gezinstherapie werk ik met sessies van 75 min en 15 min voorbereiding/ rapportage.

Intake: voor zowel individuele als systeemtherapie reserveer ik 75 min intake en 15 min voorbereiding/ rapportage

Tarieven

Individuele sessie:€ 95
Systeemsessie:€ 135
Intake (individueel of systeem):€ 135

Alle prijzen zijn vrijgesteld van BTW