Praktijk Verboom
Tarieven

Tarieven

Duur sessies

Individueel: voor individuele sessies ga ik uit van 50 min en 10 min voorbereiding/ rapportage.

Systeem: voor sessies in het kader van relatie- of gezinstherapie werk ik met sessies van 75 min en 15 min voorbereiding/ rapportage.

Intake: voor zowel individuele als systeemtherapie reserveer ik 75 min intake en 15 min voorbereiding/ rapportage

Tarieven

Individuele sessie:€ 95
Systeemsessie:€ 135
Intake (individueel of systeem):€ 135
Alle prijzen zijn vrijgesteld van BTW

Afzeggen / herplannen van eerder gemaakte afspraken

Zonder kosten

De cliënt kan, zonder opgaaf van redenen, een eerder gemaakte afspraak afzeggen zonder extra kosten, tot 24 uren voor aanvang van de afspraak. Het heeft de voorkeur dat de cliënt dit in direct contact met de behandelaar doet (vrnl telefonisch). Indien dit niet mogelijk is, volstaat een e-mail of app-bericht. 

Met kosten

Indien de cliënt de afspraak afzegt binnen 24 uren voor aanvang van de afspraak is de Praktijk gerechtigd een no-show tarief (zie hieronder) in rekening te brengen. De Praktijk kan vanuit coulance besluiten het tarief niet in rekening te brengen, indien de reden voor afzegging niet kon worden voorzien voor de genoemde periode van 24 uren.

No show tarief

tijdig afgezegdniet tijdig afgezegd
Bij het niet doorgaan van een individuele sessie:€ 0€ 45
Bij het niet doorgaan van een systeemsessie:€ 0€ 65
Alle prijzen zijn vrijgesteld van BTW