Voor wie?

Relatietherapie kan helpend zijn voor stellen die zich in een of meer van de volgende beschrijvingen kan herkennen:

  • Jullie belanden steeds weer in dezelfde escalerende ruzies; je weet meestal niet hoe het begint, vaak wel hoe het eindigt.
  • Je reactie op de ander is helemaal niet wat je wilt; en toch val je steeds weer terug.
  • Je ervaart geen 'wij' meer, je voelt je alleen.
  • Seks is fantasieloos of komt nauwelijks meer voor.
  • Je relatie is als die van 'broer en zus'.
  • Je relatie staat op zijn kop, want er blijkt een derde in het spel.
  • Je bent een goede vader of moeder, maar je wordt niet meer door je partner als geliefde gezien.
  • Jullie verwerken een verlies op je eigen manier; je kunt de ander niet meer bereiken.
  • Een kind zorgt voor problemen in het gezin; jullie aanpak is verschillend en hierdoor komen jullie steeds verder van elkaar af te staan.

Er zijn nog veel meer voorbeelden te noemen. Soms is er zelfs niet veel aan de hand, maar kan een of enkele sessie jullie relatie een boost geven, waardoor je het gevoel krijgt dat het weer stroomt tussen jullie.

Neem contact op