Klachtenregeling

Ontevreden? Wij horen het graag.

Bent u ontevreden over onze aanpak?
Wij zijn aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van P3NL.
De klachten- en geschillenregeling van P3NL is opgesteld volgens de regels in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg.
De P3NL-regeling geldt als u een klacht heeft over de zorg door uw behandelaar die vanuit de zorgverzekering of de wet langdurige zorg wordt vergoed. Ook als u de zorg zelf betaalt, kan het zijn dat u uw klacht over deze zorg ook via de P3NL-regeling kunt indienen.

Klik hier voor de klachtenregeling